Buurten met eigen identiteit

Menselijke maat

Houten heeft buurten met een eigen identiteit. Cultuur- en ontwerphistorie liggen hieraan ten grondslag. De menselijke maat staat centraal. In Houten is stedenbouw het vertellen van een verhaal. Elke buurt is architectonisch herkenbaar en vormt een variatie binnen een samenhangend geheel.

De buurten hebben een ruime en overzichtelijke opzet met een lage bebouwingsdichtheid en meanderende wegen. De bebouwing is overwegend laag met karakteristieke hogere elementen op zorgvuldig uitgekozen plekken. Dit verenigt cultuurgeschiedenis en wensen en behoeften van inwoners.

Aanbevelingen

  • Ontwikkel op basis van Houtense identiteit/DNA en in samenspraak met de bevolking, met oog voor inclusiviteit, kansengelijkheid en de verschillende generaties. Dat betekent naast laagbouw ook ruimte bieden aan gestapeld bouwen op strategische plekken als daarmee tegemoet kan worden gekomen aan woonwensen. Voorwaarde hierbij is aansluiting op de menselijke maat en het stedenbouwkundig verhaal van Houten.

Nieuwsgierig naar de andere kernwaarden van het Houtens DNA?

Klik op de afbeeldingen om de andere kernwaarden te bekijken