Ondernemerschap - inventief en duurzaam

De gemeente Houten is naast woongemeente een bloeiende werkgemeente. Er is sprake van een groeiende economie. Ondernemers hebben duurzaamheid hoog in het vaandel en zijn initiatiefrijk en inventief. Zij zien kansen en verzilveren die, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie en circulaire economie.

Veel inwoners werken buiten Houten. Dit komt mede vanwege de centrale ligging in de Utrechtse regio, de goede bereikbaarheid en het hoge opleidingsniveau van Houtenaren. Omgekeerd trekt Houten vanwege deze eigenschappen en de verscheidenheid aan werklocaties ook ondernemers van buiten Houten aan. In Houten krijgt lokaal, agrarisch en innovatief ondernemerschap concreet de ruimte.

Aanbevelingen

  • Zorg dat er ruimte is en blijft voor initiatief en inventiviteit van inwoners, bedrijven en gemeente. Daag ondernemers uit om hier blijvend aan bij te dragen en slim om te gaan met schaarse ruimte voor groei.
  • Zorg er bij ruimtelijke opgaven voor dat lokaal en innovatief ondernemerschap de ruimte krijgt en wordt meegenomen in de afwegingen.

Nieuwsgierig naar de andere kernwaarden van het Houtens DNA?

Klik op de afbeeldingen om de andere kernwaarden te bekijken