Regie nemen - samen optrekken

Een belangrijk kenmerk van de ontwikkelingsfasen van de gemeente Houten is een stevige gemeentelijke regie. Daarin is veel aandacht voor het creëren en nemen van voldoende tijd (voor reflectie en discussie) om zorgvuldig toekomstbestendige plannen te maken. Zo is de ruimtelijke en sociale kwaliteit ontstaan die nu zo hoog wordt gewaardeerd. Regisserend en multidisciplinair handelen en samen met de gemeenschap optrekken zorgt voor het koesteren en blijvend inzetten van het Houtens DNA.

Aanbevelingen

  • Zorg voor bestuurlijke en inhoudelijke regie – en de daarvoor benodigde kennis en capaciteit – vanuit een duidelijk programma dat multidisciplinair tot stand is gekomen. Ontwikkel hiervoor een werkwijze waar de betrokkenheid en inbreng van de gemeenschap onderdeel van uitmaakt.
  • Creëer tijd en ruimte voor reflectie en discussie om zorgvuldige, toekomstbestendige plannen te maken.

Nieuwsgierig naar de andere kernwaarden van het Houtens DNA?

Klik op de afbeeldingen om de andere kernwaarden te bekijken