Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Privacy verklaring

De gemeente Houten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na afhandeling van uw melding/verzoek/aangifte worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente. Ze worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals vermeld. Uitzondering hierop is het gebruik van de gegevens voor onderzoek door de gemeente, bedoeld om de gemeentelijke digitale dienstverlening te verbeteren. De anonimiteit van de deelnemers in de onderzoeksresultaten is te allen tijde gegarandeerd.

Print Icoon printen