Aanbestedingen

Algemeen

De gemeente Houten publiceert haar nationale en Europese aanbestedingen op de site van tenderned.

De gemeente Houten heeft een duidelijk omschreven beleid ten aanzien van inkoop. U kunt dit nalezen in het document PDF icon Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014-2018. (902 KB) De algemene inkoopvoorwaarden vindt u in het document PDF icon Algemene inkoopvoorwaarden Houten 2015 (324 KB).

Van AWBZ naar WMO

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners, die momenteel gebruik maken van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze taken vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast krijgen gemeenten met forse bezuinigingen te maken.De gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein (Lekstroomgemeenten) hebben door middel van de methodiek van Bestuurlijk Aanbesteden overeenkomsten gesloten om de zorg voor 2015 te waarborgen. Zie voor meer informatie en laatste status onder: Fysieke Overlegtafels  

Aanbesteding Jeugd

Op 2 juni 2014 zijn de huidige contractpartners in de Lekstroomgemeenten gevraagd om een offerte en/of subsidieaanvraag in te dienen. Dit heeft geresulteerd in contracten met zorgaanbieders. Zie voor meer informatie op volgende pagina.

Print Icoon printen