Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aanbestedingen

Algemeen

De gemeente Houten publiceert haar nationale en Europese aanbestedingen op de site van tenderned.

De gemeente Houten heeft een duidelijk omschreven beleid ten aanzien van inkoop. U kunt dit nalezen in het document Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014-2018. De algemene inkoopvoorwaarden vindt u in het document PDF icon Algemene inkoopvoorwaarden Houten 2015 (324 KB).

Wmo

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners, die zorg nodig hebben op het gebied van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Deze taken vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein (Lekstroomgemeenten) hebben door middel van de methodiek van Bestuurlijk Aanbesteden overeenkomsten gesloten. Zie voor meer informatie en de laatste status onder: Fysieke Overlegtafels  

Aanbesteding Jeugd

Eind 2014 zijn overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders voor het jaar 2015. Ten behoeve van 2016 en volgende jaren, wordt ook de systematiek van bestuurlijk aanbesteden gebruikt. Zie voor meer informatie op volgende pagina.

Print Icoon printen