Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
De collegeleden

College van B&W

Houten heeft een burgemeester en vier wethouders. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente, het college, waarvan de burgemeester voorzitter is. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u een afspraak met burgemeester en wethouders maken.

Burgemeester en wethouders hebben verschillende taken.

Zij voeren de besluiten van de gemeenteraad uit. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeentelijke organisatie. U kunt de besluiten van het college lezen door te zoeken in bestuurlijke stukken.

Ook zorgt het college voor de uitvoering van een aantal landelijke regelingen en wetten, zoals de Wmo.

Nevenfuncties

De collegeleden zijn verplicht op te geven welke functies zij vervullen naast hun collegelidmaatschap. U vindt deze nevenfuncties op de pagina van het betreffende collegelid.

Portefeuilleverdeling

De collegeleden hebben onderling een portefeuilleverdeling (zie Downloads) gemaakt; elke bestuurder is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn of haar eigen beleidsterreinen.

Wie is...?

Ieder collegelid heeft een eigen webpagina waarop hij zich voorstelt. Klik op de foto van het collegelid om naar zijn pagina te gaan.

Wouter de Jong
Wouter de Jong
Michiel van Liere
Michiel van Liere
Herman Geerdes
Herman Geerdes
Kees van Dalen
Kees van Dalen
Jocko Rensen
Jocko Rensen
Henny den Bieman
Henny den Bieman

Print Icoon printen