Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Belastingen en heffingen

Vanaf 1 januari 2015 is gemeente Houten aangesloten bij BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Houten kunt u terecht op de website en het digitaal loket van BghU.

Dus vanaf nu gaat u voor de volgende producten naar BghU:

 • Hondenbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Automatische incasso, machtigingen of machtiging intrekken
 • Belastingen, kopie van aanslag
 • Rioolheffing
 • Belasting, betalingsregeling
 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
 • Onroerendezaakbelasting
 • Afvalstoffenheffing
 • Roerendezaakbelasting
 • Taxatieverslag WOZ

Contactgegevens BghU 

Website: www.bghu.nl
Telefoon: 088 - 064 02 00
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Postadres: Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bezoekadres (in het Stadskantoor):
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het ophalen, afvoeren en verwerken van het huishoudelijk afval. Om deze kosten te dekken, heft de gemeente afvalstoffenheffing. Degene die gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, ontvangt een aanslag. Het is niet van belang of u daadwerkelijk huisvuil aanbiedt.

Er gelden afzonderlijke tarieven voor één-, twee- en meerpersoonshuishoudens. Voor de bepaling van de hoogte van de aanslag geldt het aantal personen dat feitelijk gebruik maakt van een perceel.

Voor het bepalen van het aantal personen binnen een huishouden wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Verandert het aantal personen binnen een huishouden in de loop van het betreffende belastingjaar, dan wordt daar geen rekening mee gehouden. Dit is een verandering van beleid ten opzichte van het beleid van de gemeente Houten tot 1 januari 2015.

Print Icoon printen