Belastingen en heffingen

Hier vindt u informatie over de gemeentelijke belastingen en de WOZ in Houten.

In februari ontvangt elk huishouden of bedrijf in Houten het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet zijn samengevoegd:

  • WOZ beschikking;
  • onroerende-zaakbelasting (OZB);
  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing;
  • hondenbelasting.

Welke van deze belastingen u moet betalen hangt van uw persoonlijke situatie af.

Print Icoon printen