Belastingen en heffingen

Vanaf 1 januari 2015 is gemeente Houten aangesloten bij BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Houten kunt u terecht op de website en het digitaal loket van BghU.

Dus vanaf nu gaat u voor de volgende producten naar BghU:

 • Hondenbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Automatische incasso, machtigingen of machtiging intrekken
 • Belastingen, kopie van aanslag
 • Rioolheffing
 • Belasting, betalingsregeling
 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
 • Onroerendezaakbelasting
 • Afvalstoffenheffing
 • Roerendezaakbelasting
 • Taxatieverslag WOZ

Contactgegevens BghU

Website: www.bghu.nl
Telefoon: 088 - 064 02 00
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Postadres: Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bezoekadres (in het Stadskantoor):
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Print Icoon printen