Veilig

Logo Houten Veilig

Het garanderen van een open en veilige samenleving is een kerntaak van de (lokale) overheid; gemeente, politie, brandweer en justitie vervullen daarbij elk hun rol.

De gemeente bewaakt en handhaaft de openbare orde en de veiligheid. Ze spant zich in om crises, zoals ongevallen en rampen te voorkomen en – als het nodig is – te beheersen en te bestrijden.

Met deze website geeft de gemeente u tips voor uw eigen veiligheid en die van uw omgeving:

Houten Veilig Tent 15 oktober Boekweit-oord

De Houten Veilig Tent staat op donderdag 15 oktober van 18.30 tot 20.00 uur op de Boekweit-oord ter hoogte van nummer 20. Omwonenden krijgen kort van te voren een uitnodiging in de bus. In de tent geven medewerkers van de politie, Viveste en de gemeente informatie en advies aan inwoners om inbraken te voorkomen. Ook vragen over andere zaken op het gebied van veiligheid worden meegenomen. Verder is er foldermateriaal beschikbaar en worden filmpjes vertoond over de verschillende inbraakmethoden.

Vanaf oktober 2015 zet de gemeente Houten samen met de politie en Viveste de Houten Veilig Tent in. Met de Houten Veilig Tent zoekt de gemeente de inwoners op nadat er een woninginbraak heeft plaatsgevonden. De buurtbewoners krijgen tips en adviezen om zelf hun woning en woonomgeving veiliger te maken. De praktijk leert namelijk dat mensen het meest open staan voor preventie, wanneer ze zelf of in hun omgeving te maken krijgen met een inbraak.

Kijk hier voor tips en adviezen over woninginbraak. Want Houten veilig, dat doen we samen!

Fietsverlichting in orde?

Animatie over fietsverlichting

Fietsen zonder licht, het kan levensgevaarlijk zijn. Zelf ziet u de weg slecht en anderen zien u slecht. Zorg dus dat uw fietsverlichting op orde is. De Fietsersbond Houten helpt daarbij: op zaterdag 26 september 2015 van 11.00 tot 16.00 uur organiseert ze een reparatieactie op Het Rond. De Fietsersbond repareert dan gratis of alleen voor materiaalkosten uw verlichting.

Tussen zonsondergang en zonsopgang moet de fietsverlichting aan zijn. Voor moet het licht wit of geel zijn, achter rood. De lichten mogen niet knipperen. Losse lampjes zijn toegestaan op de fiets en het bovenlichaam. Dus niet op het hoofd of armen. Zonder fietsverlichting rijden in het donker kan een boete opleveren. Bij geen licht voor- en/of achter is de boete € 55,-.

 Kijk voor meer tips over fietsverlichting op www.ikwiljezien.nl Want Houten veilig, dat doen we samen!

Veiligheidsbeeld 2015

Onlangs zijn de veiligheidscijfers over de eerste zes maanden van 2015 verschenen. Het totaal aantal misdrijven in deze periode in Houten is met 13% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Regiobreed is het aantal misdrijven in deze periode met 8% gedaald.

Een opvallende stijger betreft het aantal bedrijfsinbraken. Na een daling in 2014 is het aantal bedrijfsinbraken weer ongeveer op het niveau van 2013. Een deel van de stijging is te herleiden tot één inbraak waar meerdere aangiften uit zijn voortgekomen. Verder valt de daling van het aantal fietsdiefstallen op (-34%). In de regio is fietsdiefstal in dezelfde periode toegenomen met 12%.

Lees hier alles over de veiligheidscijfers van 2015 in Houten.

Lokaal Alarm Systeem

Ga naar de pagina over de Lokaal Alarm Systeem (LAS) app. Daar kunt u zich ook aanmelden voor app-groepen in Houten. 

Logo

Wanneer belt u het alarmnummer 1-1-2?

Uw eigen veiligheid is altijd het allerbelangrijkst. Ga niet zelf op verdachte situaties af.

Telt elke seconde?

Is er brand, of sprake van een andere spoedeisende (levensbedreigende) situatie?
Bent u getuige van een gevaarlijke of verdachte situatie?

Bel direct het alarmnummer 1-1-2.

De telefonist(e) vraagt welke hulpverlening er nodig is en verbindt u direct door met brandweer, politie of ambulancedienst.

Meer voorbeelden van situaties waarin u 112 moet bellen vindt u op www.rijksoverheid.nl

Is er wel gevaar, maar geen spoed?

Bel 0900 8844.

Print Icoon printen