Klik hier om de nieuwsbrief als webpagina te lezen.

pijltje voor header

Nieuwsbrief

februari 2016

SOCIAAL DOMEIN HOUTEN

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk & inkomen en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Deze nieuwsbrief is voor onze partners. Hierin geven we vooral procesinformatie over de voortgang en voorbereidingen en informatie die van belang kan zijn voor uw achterban.

Huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers in 2016

Mantelzorgers kunnen in 2016 voordelig huishoudelijke ondersteuning inkopen. Dit kan tegen een tarief van € 7,50 per uur. Tegen dit tarief kan de mantelzorger maximaal vier uur huishoudelijke ondersteuning inkopen per periode van vier weken. Bijvoorbeeld voor schoonmaken, stoffen en stofzuigen, ramen lappen. Met deze regeling willen wij mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaken. Mantelzorgers die bij ons bekend zijn, hebben een persoonlijke brief ontvangen met een folder over deze regeling. Zie ook het nieuwsbericht op onze website.

Folder aanvragen
Wilt u gedrukte exemplaren van deze folder ontvangen? U kunt deze aanvragen via gemeentehuis@houten.nl onder vermelding van folder huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers. Graag ook uw postadres vermelden en hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen.

Aanvragen huishoudelijke ondersteuning
Mantelzorgers kunnen contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Loket. Dit kan iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer (030) 63 92 611. Of ze bezoeken tussen 09.00 en 12.00 uur langs bij het Sociaal Loket in het gemeentehuis, Onderdoor 25, Houten. Mailen kan ook: info@sociaallokethouten.nl

Sociaal Team 2016-2017

Het college heeft besloten in 2016 en 2017 door te gaan met het Sociaal Team. In het afgelopen jaar ontwikkelde het Sociaal Team Houten zich tot de toegang naar hulp en ondersteuning. Inwoners in Houten dichtbij helpen. En dit met zo min mogelijk schakels vanuit de opzet 1 huishouden, 1 plan en 1 regisseur.

Natuurlijk gaat de ontwikkeling verder. Het Sociaal Team gaan we uitbreiden met een aantal medewerkers van zorg- en hulporganisaties. Dit om te voorkomen dat inwoners lang moeten wachten op hulp. En de Wmo-casemanagers zijn nu onderdeel van het Sociaal Team.

De baliemedewerkers van het Sociaal Loket blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om informatie en advies over hulp en ondersteuning. Die juiste hulp kan het Sociaal Team zijn. Maar het kunnen bijvoorbeeld ook Werk en Inkomen Lekstroom, de voedselbank, van Houten&co, rechtshulp, Handje Helpen of het Infospreekuur zijn. De medewerkers van het Sociaal Loket kennen het hele palet van hulp en ondersteuning in Houten.

Houtense Routes, deel 2

In 2014 werkten we aan het project ‘Houtense routes’. Samen met huisartsen, jeugdartsen en psychologen brachten we duidelijkheid in de weg (route) die jeugdigen en hun opvoeders afleggen om hulp te ontvangen. Jeugdhulp valt sinds 2015 onder onze verantwoordelijkheid, waardoor de weg daarnaartoe ook weer flink veranderd is.
Daarom krijgt het project ‘Houtense Routes’ een vervolg.   Het doel is dat jeugdigen en hun ouders altijd de best passende zorg krijgen. Daarbij moet het niet uitmaken waar de hulpvraag binnenkomt. De best passende zorg hierin is ‘licht waar het kan en zwaar waar het nodig is’.  De route daarnaartoe is zo eenvoudig , eenduidig en zorgvuldig als mogelijk is.
Van januari t/m juni richt de projectgroep (huisartsen, jeugdartsen, psychologen en gemeente) zich op het thema verwijzing naar jeugdhulp. De projectgroep wil afspraken maken over verwijsroutes en de gedeelde verantwoordelijkheid in de toeleiding naar jeugdhulp. Zo krijgen we een gedeelde visie en zijn er straks afspraken over verwijzing naar specialistische jeugdhulp

Met elkaar voor jeugd en onderwijs

In februari neemt het college een besluit over het beleidskader jeugd en onderwijs 2016-2018. In maart volgt het rondetafelgesprek (RTG) met raadsleden. In april vindt besluitvorming in de gemeenteraad plaats. Om tot het opstellen van een beleidskader voor jeugd en onderwijs te komen, hebben wij in het najaar van 2015 met diverse groepen gesproken. Denk hierbij aan ouders, jongeren, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, vrijwilligersorganisaties, jongerenwerk en Sociaal Team. De gesprekken vonden plaats tijdens het transitiecafé, vergaderingen en panelgesprekken. Tevens hebben we vragenlijsten afgenomen.

Missie
Kinderen in Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t  Goy moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Het is daarbij van belang dat iedereen kan meedoen naar vermogen. Ook is aandacht voor een gezonde leefstijl nodig, persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling. Kinderen in Houten krijgen ruimte om zich te ontwikkelen en moeten zich daarbij veilig voelen. Als dit in gevaar komt, dan bieden wij hulp en bescherming.

Focus 2016
In 2016 willen we ons richten op de volgende speerpunten:

  • Pesten
  • Gezonde leefstijl
  • JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
  • Eén gezin, één plan thuis en op school
  • Er vroeg bij zijn als er iets aan de hand is
  • Snel passende hulp bieden
  • Doorgaande hulp voor jongeren die 18 jaar worden

Oproep
Bent u of kent u iemand die wil bijdragen aan een van de speerpunten, laat dit dan weten aan Marije Schotpoort gemeentehuis@houten.nl onder vermelding van ‘speerpunten’. Geef in de mail aan voor welk speerpunt u een bijdrage wilt leveren. Daarna benaderen we u met een concrete vraag en kunt u beslissen of u hieraan wilt/kunt meedoen.

Compensatie zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

De landelijke regelingen Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en Cer-gelden (Compensatie eigen risico) zijn vervallen. Momenteel werken we aan een regeling voor compensatie van zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. De verwachting is dat de regeling in april 2016 definitief is. Deze regeling is bestemd voor inwoners met een chronische ziekte of handicap  met een laag inkomen. Het gaat om een tijdelijke regeling voor de jaren 2015 en 2016. Inwoners zullen wij na de besluitvorming via de gemeentepagina in ’t Groentje hierover informeren.

Abonneren

Kent u iemand of een organisatie waarvoor deze nieuwsbrief interessant is? Aanmelden kan eenvoudig via www.houten.nl/abonneren. Meer informatie vindt u op www.houtenmetelkaar.nl.