Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Houten geeft 1 miljoen euro terug aan huishoudens

Huishoudens in de gemeente Houten krijgen binnenkort 25 euro van de gemeente. In 2020 volgt nogmaals 25 euro per huishouden. In totaal geeft de gemeente 1 miljoen euro terug aan de inwoners.

Waarom doet de gemeente dit?

De gemeente heeft geld opzij gezet voor financiƫle tegenvallers tijdens en na de economische crisis. Nu de crisis voorbij is, wil de gemeenteraad dit geld teruggeven.

Wie krijgt 25 euro?

De 25 euro wordt uitbetaald aan die huishoudens die op peildatum 1 januari 2019 worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Hier is om administratieve redenen voor gekozen; de teruggaaf heeft verder niets met de afvalstoffenheffing te maken. Wie op 1 januari 2019 niet belastingplichtig was, ontvangt geen teruggaaf.

Hoe wordt de 25 euro teruggegeven?

De gemeente heeft BghU (Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht) gevraagd om de teruggaaf te regelen via de gecombineerde belastingaanslag. De meeste huishoudens komen het bedrag vanzelf tegen op hun aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De eerste aanslagen worden eind januari verstuurd.

Kwijtschelding

Voor huishoudens die kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen, geldt een uitzondering. Zij krijgen de teruggaaf niet via BghU, maar via de gemeente.

Als zij de 25 euro willen krijgen, moeten zij dit bij de gemeente aanvragen. Dat gaat het makkelijkst via dit formulier: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/houten/teruggaaf/new.digid (inloggen met DigiD).

De huishoudens waar het om gaat, krijgen binnenkort een brief met uitleg (een voorbeeld van de brief vindt u onder Downloads).

Vragen?

Neem met vragen over de teruggaaf contact op met de gemeente. Stuur een e-mail naar gemeentehuis@houten.nl of bel (030) 63 92 611.

Print Icoon printen