Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuws archief - januari 2015

Verkeer op Spoorhaag

Onderzoek Burgerpanel naar verkeersveiligheid in Houten

26 januari 2015
Hoe staat het met de verkeersveiligheid in uw straat? Waar in Houten zijn volgens u de meest onveilige verkeerssituaties? En waarom zijn die onveilig...

Fort Honswijk

Film over Nieuwe Hollandse Waterlinie

26 januari 2015
De Nieuwe Hollandse Waterlinie beleefbaar maken. Dat was vijf jaar geleden het doel van overheden, gebiedspartijen, ondernemers, bewoners en vrijwilligers toen...

Winkelstraat

Gemeenteraad wil met u in gesprek over verruiming winkeltijden

22 januari 2015
In de raadsvergadering van 10 februari 2015 bespreekt de gemeenteraad de notitie Winkeltijden Houten 2015. Aan de orde is de vraag of de winkeltijden verruimd k...

rioolbuizen

Rioolwerkzaamheden achter het Rond

20 januari 2015
Op maandag 26 januari wordt achter het Rond 72 tot en met 130 gewerkt aan het riool. De afvoer van hemelwater wordt daar losgekoppeld van de riolering. Via een...

Logo Houten Veilig

Veiligheidsbeeld Houten 2014

19 januari 2015
Onlangs zijn de veiligheidscijfers over 2014 verschenen. Het totaal aantal misdrijven is in Houten in 2014 1% gestegen ten opzichte van 2013. Deze stijging komt...

Uitzicht over Houten

Programma Ruimte geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling Houten

16 januari 2015
Het college van burgemeester en wethouders heeft de grote lijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Houten uitgezet. Deze staan in het Programma Ruimte...

Vuurwerkafval

Recordaantal ingeleverde tassen vuurwerkafval

16 januari 2015
Dit jaar zijn 250 tassen met vuurwerkafval ingeleverd bij het afvalscheidingstation. Dat is een record, eerdere jaren lag dat aantal veel lager...

Waterkant wordt aflopend gemaakt

Gemeente Houten en waterschap werken samen aan waterkwaliteit

14 januari 2015
De gemeente Houten gaat in 2015 aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit in de noordelijke wijken van de gemeente. Hoogheemraadschap De Stichtse Rij...

Kind speelt met blokken

Nieuwe organisatie Veilig Thuis

12 januari 2015
Veilig Thuis is de nieuwe naam voor het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Iedereen kan vanaf 1 januari 2015...

boomgaard

Informatieavond Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening verplaatst naar 26 januari

09 januari 2015
De informatieavond over de ontwerpnota Gewasbescherming Ruimtelijke Ordening is van 12 januari naar 26 januari verplaatst. De inloop blijft om 19.30 uur en de...

Print Icoon printen