Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuws archief - september 2015

Exterieur sporthal De Wetering

Kortdurende crisisnoodopvang vluchtelingen in Houten

29 september 2015
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Houten dinsdagmiddag gevraagd sporthal De Wetering gereed te maken voor de kortdurende crisisnoo...

Voorkant brandweerauto

Publieksversie plan van aanpak ‘onderzoek zeer grote brand Herenweg Houten’ op website IVenJ

29 september 2015
Op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) doet de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) onderzoek naar de afwikkeling van een brandmelding ten tijde v...

Houten bereid om crisisnoodopvang te verzorgen

22 september 2015
Zoals u wellicht via de media hebt vernomen, heeft het kabinet afgelopen week een oproep aan alle gemeenten gedaan voor kortdurende noodopvang van 1.500 vluchte...

Wethouder Van Liere met inwoner bij nieuwe kliko

Proef afvalinzameling in de Akkers en de Bermen

22 september 2015
Maandag 21 september reikte wethouder Michiel van Liere de eerste kliko voor verpakkingsmateriaal zoals plastic, blik en drankenkartons uit aan één van de bew...

Regels voor gebruik antihagelkanon

16 september 2015
Verschillende bewoners hebben vragen gesteld over de regels voor het gebruik van antihagelkanonnen in de gemeente Houten. Aanleiding was het geluid, eerder deze...

Discussieer mee over oplossingen voor Houten

15 september 2015
Bezoek forum Argu/houten

Houten spant zich in voor opvang vluchtelingen

15 september 2015
De gemeente Houten gaat zich inspannen om méér vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. ‘Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en een actieve bij...

Foto spelend kind

Informatiebijeenkomst inkoop Jeugdhulp voor zorgaanbieders

11 september 2015
Aanbieders van jeugdhulp zijn welkom op de informatiebijeenkomst van de Lekstroomgemeenten over de inkoop van de jeugdhulp 2016. De bijeenkomst wordt georganise...

Voormalige Mozaïekschool

Ontwikkeling woningbouwproject Putterhaag

11 september 2015
Het college van burgemeester en wethouders wil op de plek van de voormalige Mozaïekschool aan de Putterhaag een woningproject vooral voor ouderen realiseren. V...

Vrijwilliger helpt man met dementie

Activiteiten Alzheimerweek

11 september 2015
Op 21 september 2015 is de landelijke Alzheimerdag. In Houten worden in de week ervoor verschillende activiteiten georganiseerd rondom dit thema. Het doel van d...

Print Icoon printen