Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuws archief - 2017

Fort Fonswijk

Ontwikkeling Fort Honswijk op RTG-agenda

17 november 2017
Dinsdag 21 november, 20.30 uur

Advertentie ons fonds

Verlies elkaar in de donkere dagen niet uit het oog!

17 november 2017
In deze donkere dagen zijn mensen meer op zichzelf en trekken naar binnen. Maar juist in deze tijd is het belangrijk en gezellig om dingen met elkaar te onderne...

Voortzetting behandeling Plan Fort Honswijk

16 november 2017
De RTG behandeling over het Plan Fort Honswijk van 14 november is niet afgerond. Aan het einde van de vergadering is besloten een tweede RTG behandeling in te p...

Inkoopactie helpt Houtenaren energie besparen

15 november 2017
Energie besparen is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Daarom organiseren de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Regionaal Energieloket in...

Onderzoek naar sociale kracht

14 november 2017
De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. 4.500 inwoners ontvangen een uitnodiging voor de enquête...

Evaluatie winkeltijden en fietstransferia via Burgerpanel

14 november 2017
De gemeente Houten onderzoekt hoe inwoners denken over de verruimde winkeltijden en over de twee fietstransferia. Hiervoor houdt zij een enquête onder het Burg...

Routebureau Utrecht stimuleert wandelen, fietsen en varen in de regio

10 november 2017
Vorige week heeft wethouder Herman Geerdes namens de gemeente Houten zijn handtekening gezet voor de oprichting van het Routebureau Utrecht. Dit bureau zal name...

NL-Alert controlebericht op 4 december 2017

10 november 2017
Maandag 4 december om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Als u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mo...

4e kliko

Brief invoering vierde kliko en aanrechtbakje verstuurd

10 november 2017
Alle inwoners van de gemeente Houten met een woning met tuin (uitgezonderd de inwoners van de proefwijken De Bermen en De Akkers) hebben een brief ontvangen ove...

Plan van Aanpak Fort Honswijk naar de raad

02 november 2017
Het college van b. en w. heeft het Plan van Aanpak voor Fort Honswijk vastgesteld. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die er in november een besl...

Bent u op zoek naar een ouder nieuwsbericht? Onze website wordt digitaal gearchiveerd. U kunt bij dit archief op datum zoeken. U ziet dan wat er op die datum op de website stond.

Print Icoon printen