Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuws archief - maart 2020

ontwerp van het nieuwe herdenkingsbankje met het hart dat uit het hekwerk breekt

Nieuw herdenkingsmonument op het Plein

30 maart 2020
In de week van 13 t/m 17 april 2020 vinden werkzaamheden plaats aan en rondom het stenen bankje op het Plein in het Oude Dorp. Het bankje is het monument, dat e...

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 27 maart 2020

27 maart 2020
Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de re...

schematische weergave klimaatmaatregelen RES

Concept Regionale Energiestrategie (RES) voor U16 bekend

26 maart 2020
De samenwerkende overheden in de regio U16 willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. In 2030 wil de U16 1,8 TWh aan duurzame e...

Ruimtelijke Koers en coronavirus

25 maart 2020
De regelingen vanuit het Rijk in verband met de bestrijding van het coronavirus hebben een weerslag op de planning van de besluitvorming over de Ruimtelijke Koe...

Statement coalitie na vertrek wethouder en aangekondigd vertrek wethouder en raadsleden

23 maart 2020
De coalitiepartijen in de gemeente Houten hebben vandaag via onderstaand statement de leden van de raad geïnformeerd. Dit naar aanleiding van het plotselinge v...

Wethouder Jana Smith-Visser biedt ontslag aan

19 maart 2020
Jana Smith-Visser heeft vandaag haar ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Ze heeft haar taken als wethouder van gezondheid, zorg en welzijn, jeugd en kunst e...

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 18 maart 2020

18 maart 2020
Het kabinet heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtreding van de maatregelen is strafbaar. Om de maatregelen te kunne...

Ramen en deuren van Fort Honswijk

Subsidies maken restauratie Fort Honswijk mogelijk

18 maart 2020
Goed nieuws! De gemeente Houten krijgt subsidie voor Fort Honswijk van het Rijk en van de provincie Utrecht. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 3,4 miljo...

Kind speelt op Het Rond

Bereikbaarheid Sociaal Team Houten en CJG aangepast

17 maart 2020
Sociaal Team Houten en het Centrum Jeugd en Gezin zijn op dit moment op een andere manier bereikbaar. Dit gebeurt vanwege de maatregelen om verspreiding van het...

Heeft uw afspraak geen haast? Dan liever na 6 april

16 maart 2020
Bewoners die tussen nu en 6 april een afspraak bij de gemeente willen maken, vragen wij dringend om af te wegen of die afspraak op dit moment noodzakelijk is. I...

Bent u op zoek naar een ouder nieuwsbericht? Onze website wordt digitaal gearchiveerd. U kunt bij dit archief op datum zoeken. U ziet dan wat er op die datum op de website stond.

Print Icoon printen