Raad behandelt begroting 2022

Welke inkomsten en uitgaven verwacht de gemeente volgend jaar? Dat leest u in de Begroting 2022. De gemeenteraad behandelt de begroting op 26 oktober en 4 november. Alle begrotingsvoorstellen vindt u op www.houten.nl/begroting22. Daar vindt u ook de samenvatting die op 6 oktober op de middenpagina’s van Houtens Nieuws staat.

Naar overzicht