Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeenten maken afspraken over Samenwerken aan Veiligheid voor jeugd

15 december 2014

Wethouders gemeenten met ondertekende overeenkomst

Het Rijk heeft besloten dat alle vormen van zorg voor de jeugd (o.a. provinciale jeugdzorg, Jeugdzorg Plus, jeugd LVG en jeugd GGZ) vanaf 1 januari 2015 naar de gemeenten overgeheveld wordt. Een ingrijpende maatregel waardoor de jeugdzorg dichterbij de gezinnen wordt georganiseerd. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de vormgeving van deze nieuwe toekomst. In alle gemeenten van de provincie Utrecht zijn de afgelopen jaren lokale teams ontwikkeld. In aansluiting daarop is de organisatie voor als de veiligheid van het kind in het geding is, ook opnieuw ingericht.     

Afspraken vastgelegd

Donderdag 11 december hebben alle wethouders van de gemeenten in de provincie Utrecht de samenwerking tussen de SAVE-teams en de lokale teams ondertekend. Samen met de SAVE-partners: Bureau Jeugdzorg Utrecht, de William Schrikker Groep en de Raad voor de Kinderbescherming Midden-Nederland. Ook het Leger des Heils Jeugdbescherming en de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming doen alvast mee met de SAVE-aanpak, maar ondertekenen later in 2015 de afspraken. Het ondertekenen van de samenwerkingsafspraken is een belangrijke mijlpaal in de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten. De provincie Utrecht heeft het Bureau Jeugdzorg Utrecht de afgelopen periode de ruimte gegeven om de SAVE-werkwijze te ontwikkelen en ondersteund met financiële middelen. Hiermee is gegarandeerd dat ouders en kinderen in 2015 lokaal, dicht bij huis, passende hulp krijgen bij hun specifieke vraag. Daar waar sprake is van onveiligheid sluiten de SAVE-teams naadloos aan.  

Zorg voor jeugd dichtbij in het lokale team

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als er specifieke vragen of zorgen zijn over de opvoeding of de situatie van hun kind, dan is het lokale team (CJG- buurt of wijkteam)  van de gemeente het eerste aanspreekpunt. Heel veel vragen kunnen lokaal worden beantwoord. Bij een onveilige opvoedingssituatie - of een dreigende criminele carrière-  sluit een gebiedsgebonden SAVE-team aan bij het lokale team.  

Gebiedsgebonden SAVE-teams

In deze teams werken breed geschoolde allround medewerkers. De expertises op het gebied van onderzoek naar de bedreigde ontwikkeling van kinderen en kindermishandeling, crisisinterventie, jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn in één team verenigd voor een specifiek gebied. Hierbij wordt dus intensief samengewerkt met de lokale teams. We doen dit aan de hand van onze benaderingswijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE). Ook de expertise die bijvoorbeeld nodig is in het omgaan met jeugdigen en ouders met een licht verstandelijke beperking is in de teams geborgd. 

Print Icoon printen