Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuwe versie phishingmail SITA in omloop!

18 december 2014

Helaas is er opnieuw een phishing-mail gesignaleerd met als onderwerp 'Kennisgeving huisvuil boete'. De mail is niet afkomstig van SITA. Open de mail niet en verwijderen hem direct. Ook uit de prullenbak van uw computer. 

Het lijkt erop dat deze mail wederom naar een 'willekeurige groep ontvangers is gestuurd ( bedrijven en particulieren), waaronder ook klanten van SITA. Hierbij worden de ontvangers gewezen op een boete vanwege het onjuist aanbieden van huisafval. Ook wordt verzocht op een link te klikken, volgens het bericht om het dossier in te zien met foto's van bewijsstukken. De mail wordt verstuurd vanuit het mailadres aanmelden@sita.nl.  

De mail bevat de volgende inhoud:

Geachte heer/mevrouw,

Op 12-12-2015 is door een toezichthouder van de afdeling Straattoezicht geconstateerd, dat u huisafval op onjuiste wijze heeft aangeboden. Uit onderzoek is gebleken dat dit onjuist aangeboden huisafval aan u toebehoort aangezien in de afvalzak uw adresgegevens zijn gevonden.

Zie de bijlage om uw dossier in te zien en enkele fotos van bewijsstukken waarin uw brieven met NAW-gegevens zijn gevonden.

Wij houden u verantwoordelijk voor het onjuist aanbieden van het aangetroffen huisafval. De kosten die de gemeente heeft gemaakt om uw huisvuil te verwijderen bedraagt EURO 122,-. De gemeente heeft als beleid de stad zo schoon mogelijk te houden. Het verwijderen van het op onjuiste wijze aangeboden huisafval levert hieraan een belangrijke bijdrage.    

Print Icoon printen