Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Uitbreiding parkeerterrein Expo Houten

23 december 2014

kaartoverzicht parkeerterrein expo.

De parkeergelegenheid bij Expo Houten op bedrijventerrein Doornkade wordt uitgebreid met ruim 100 parkeerplaatsen. Dit moet de parkeer- en verkeershinder bij drukke beurzen verminderen. Ook komt er meer ruimte voor laden en lossen bij Expo Houten.

De gemeente verkoopt aan Expo Houten een strook openbaar groen aan de zuidzijde van het gebouw. Op deze strook legt Expo Houten een nieuw parkeerterrein aan met ruim 100 parkeerplaatsen. Dit terrein wordt ook gebruikt  als laad- en losstraat. Het terrein is bereikbaar vanaf de Meidoornkade en de Wilgenkade. Om het regenwater dat op de extra verharding valt, af te voeren wordt een sloot aangelegd tussen het Expo-terrein en de sloot langs het Heerlijkheidspad. Een kaartje van de situatie is hierboven afgebeeld.

Het ontwerpbesluit tot verlenen van de omgevingsvergunning ligt vanaf 10 december gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Informatie over de procedure kunt u lezen onder de kop “bekendmakingen” in de rubriek Houten Actueel (informatie van de gemeente Houten) in weekblad ’t Groentje van 10 december 2014.

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer P.J. Bos via telefoonnummer (030) 63 92 611.

Uitleg bij foto

Geel: aanleg parkeerstrook, ook laad-/losstraat
Blauw:  aanleg sloot

Print Icoon printen