Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Samen werken aan omgevingsvisie Kromme Rijnstreek

24 april 2015

Partijen aan tafel overleggend

Woensdag 15 april stond het Streekplatform Kromme Rijnstreek in het teken van de gemeentelijke omgevingsvisie voor het buitengebied van de Kromme Rijnstreek. Het is voor het eerst dat de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik gezamenlijk een integrale visie maken voor hun buitengebied. 

Op Fort Vechten waren ruim tachtig deelnemers uit het gebied aanwezig, onder wie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, publieke partijen, raadsleden, agrariërs en andere ondernemers.  De Houtense wethouder Herman Geerdes gaf bij de opening aan dat het programma in het teken stond van het inventariseren van vraagstukken die spelen in het gebied.

Vervolgens gingen de aanwezigen hiermee aan de slag in verschillende werkplaatsen. De deelnemers bleken tegen heel wat vraagstukken te aan te lopen bij thema’s als vrijkomende agrarische bebouwing, ontwikkeling van de landbouw, ruimtelijke kwaliteit en recreatie. En er werd goed doorgepraat over achterliggende oorzaken.      

De drie gemeenten zien het traject van de omgevingsvisie als een kans om ervaring op te doen met hun veranderende rol als overheid. In het werken van de overheid komen de eigen kracht van de samenleving en de bewoners en gebruikers daarbinnen steeds meer centraal te staan. De gemeenten zien het als een uitdaging om de Omgevingsvisie voor het buitengebied te maken samen met deze partijen. Het Streekplatform was een eerste geslaagde stap van het open planproces richting één gemeenschappelijke visie voor het buitengebied.

Bewonersconferentie 29 juni

Alle inwoners van het gebied worden gevraagd om actief mee te denken over oplossingen voor de vraagstukken tijdens een bewonersconferentie op 29 juni. Het Streekplatform Kromme Rijn wordt twee keer per jaar georganiseerd door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met gebiedspartijen en staat altijd in het teken van een actueel onderwerp of project.

Print Icoon printen