Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025

21 april 2015

In het Houten van de toekomst krijgen inwoners de ruimte!

Voorkant Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025

In Houten moet het ook in de toekomst fijn zijn om te wonen, leven, werken en recreĆ«ren. Dat is het uitgangspunt van de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025 die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De visie is gemaakt voor en door Houtenaren en gaat vooral over nieuwe manieren van denken en doen. Ruimte geven aan eigen initiatief van inwoners staat daarbij voorop. Aan de visie  werkten ruim 1.200 Houtenaren mee.

De visie Proeftuin Houten schetst het beeld waar de Houtenaar in gelooft: duurzaam, innovatief en kleinschalig. Met oog voor elkaar en veel ruimte voor experiment en initiatief bij inwoners. Ook zorg en respect voor elkaar, met name tussen mensen met een verschillende achtergrond, worden belangrijk gevonden. Evenals een overheid die meedenkt, faciliteert en helpt als het echt nodig is. Tot slot realiseren we ons dat we onlosmakelijk onderdeel zijn van het stedelijk en landelijk gebied om Houten heen. Dat vraagt om samenwerking in de regio.  

Proeftuin Houten is de rode draad

Proeftuin Houten is de rode draad. Daarbinnen zijn meerdere thema's en proeftuinen te onderscheiden. Zoals de thematische proeftuin Zorg voor elkaar. Hierin draait het om betere, menselijke zorg en beheersbare kosten. In de proeftuin Circulaire stad hebben bedrijven en inwoners verantwoorde productie en consumptie hoog in het vaandel staan. En in de proeftuin Duurzame mobiliteit is en blijft Houten een fietsvriendelijke gemeente met nieuwe vormen van vervoer en een hoge OV-ontsluiting.  

Een heldere koers met 5 principes

Proeftuin Houten 2025 is geen blauwdruk maar vormt een kompas bij de nieuwe manieren van denken en doen. Voor veel van de nieuwe opgaven die op Houten afkomen bestaat geen pasklaar antwoord.  Houtenaren, overheid en andere partijen gaan samen aan de slag en oefenen ieder hun invloed uit op het eindresultaat. Met elkaar bepalen we wat uiteindelijk kan worden bereikt. De visie schetst een heldere koers die ons de weg wijst. Deze koers die wordt bepaald door de vijf principes: 1] We stellen de mens centraal, 2] We waarderen verschillen, 3] We zijn zuinig op onze omgeving, 4] We bouwen voort op ons ruimtelijk DNA, 5] We zijn actief in de regio.  

Hoe nu verder

Na de besluitvorming in de gemeenteraad, op 9 juni aanstaande, wordt de visie verder uitgedragen naar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders uit de regio. Het is niet alleen de bedoeling om iedereen te informeren maar ook om mensen te  inspireren en in staat te stellen om ambassadeur van de visie te worden. De visie verschijnt daarom in verschillende vormen (bijvoorbeeld: boekje, korte film, PowerPoint presentatie en speciaal katern in de krant) en wordt verspreid via verschillende kanalen (bijvoorbeeld: website, YouTube en dergelijke). Uiteraard zal de komende jaren, en steeds aanhakend bij de actualiteit, de visie voortdurend onder de aandacht worden gebracht.  

Inwonersavond woensdag 13 mei

Op woensdag 13 mei organiseert de gemeente van 20.00 tot 21.30 uur een inwonersavond over de toekomstvisie. Tijdens deze bijeenkomst zal de burgemeester, na een korte terugblik op het proces, een presentatie geven over de toekomstvisie en is er voor inwoners gelegenheid om daarop te reageren. Aansluitend is er voor de aanwezigen gelegenheid om een ontmoeting te hebben met de politieke partijen die zij dan ook nog opmerkingen en/of vragen kunnen meegeven. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden.   

Print Icoon printen