Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeenteraad wil met u in gesprek over verruiming winkeltijden

22 januari 2015

Winkelstraat

In de raadsvergadering van 10 februari 2015 bespreekt de gemeenteraad de notitie Winkeltijden Houten 2015. Aan de orde is de vraag of de winkeltijden verruimd kunnen worden, waardoor ook openstelling op zon- en feestdagen mogelijk wordt. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, willen de raadsleden met u in gesprek. Uw mening is een belangrijke inbreng voor het debat in de gemeenteraad. Daarom nodigt de gemeenteraad inwoners, winkeliers, werknemers en omwonenden van harte uit voor een raadpleging op dinsdag 27 januari 2015.

Aansluitend aan de raadpleging volgt een rondetafelgesprek met de verantwoordelijk wethouder. De reguliere inspraakmogelijkheid tijdens het rondetafelgesprek komt door de voorafgaande raadpleging te vervallen.

Aanmelden

De raadpleging en het rondetafelgesprek op 27 januari vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier voor de raadpleging.

Twee weken later, op 10 februari, staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Als blijkt dat er een meerderheid is voor verruiming van de winkeltijden, wordt de Winkeltijdenverordening Houten conform vastgesteld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@houten.nl of 030-63 92 785.

Print Icoon printen