Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Houten en Wijk bij Duurstede willen samenwerking verder onderzoeken

31 maart 2015

Colleges stellen gemeenteraden voor versneld samen te werken op beheer openbare ruimte

Kaart Houten en Wijk bij Duurstede

Uit onderzoek blijkt dat ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede voor beide gemeenten grote kansen biedt. Intensiever samenwerken kan de kwetsbaarheid van de gemeenten terugdringen, de kwaliteit verbeteren en de kosten verminderen. Er is nader onderzoek nodig om de mogelijkheden van samenwerking verder te verkennen, vooral binnen het sociaal domein. Bij het beheren van de openbare ruimte kan samenwerking al direct meerwaarde geven. Op 19 mei nemen beide gemeenteraden hierover een besluit.

De afgelopen maanden hebben Wijk bij Duurstede en Houten samen onderzocht of en hoe intensievere samenwerking kan bijdragen aan het versterken van beide gemeenten. Daaruit is gebleken dat samenwerking voor beide gemeenten winst oplevert: het vergroot de slagkracht, versterkt de positie in de regio en kan de bedrijfsvoeringskosten omlaag brengen. Voor sommige gebieden, vooral het sociale domein (zorg en welzijn), is verder onderzoek nodig om deze conclusie te bevestigen.

Openbare ruimte

Op andere terreinen biedt samenwerking direct al voordeel. De colleges hebben daarom besloten om, daar waar die kansen liggen, al te gaan samenwerken vooruitlopend op de resultaten van het vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk beheer van de openbare ruimte van beide gemeenten. Het gaat dan om samenwerkingsverbanden die terug te draaien zijn, afhankelijk van de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Uitgangspunt voor een intensievere samenwerking is een bestuurlijke zelfstandigheid van beide gemeenten. Houten en Wijk bij Duurstede willen ieder nadrukkelijk hun lokale kracht en identiteit behouden.

Dienstverlening

"Inwoners merken er als het goed is niks van als we ambtelijk gaan samenwerken", benadrukken de burgemeesters Wouter de Jong (Houten) en Tjapko Poppens (Wijk bij Duurstede). "Behalve als de dienstverlening verbetert". Uitgangspunt bij het vervolgonderzoek is dat inwoners gewoon in hun eigen gemeente terecht kunnen voor de diensten van de gemeente.  

Andere samenwerkingsverbanden

Zowel Houten als Wijk bij Duurstede werken nu al met andere gemeenten samen, zoals op het gebied van zorg en welzijn en belastingen. Deze bestaande samenwerkingsverbanden worden gerespecteerd. Het vervolgonderzoek moet aangeven hoe hier bij een eventuele ambtelijke samenwerking mee om wordt gegaan. 

Als de gemeenteraden op 19 mei 2015 besluiten tot een vervolgonderzoek, wordt dit in de tweede helft van 2015 uitgevoerd. Het besluit om een bedrijfsplan op te stellen kan leiden tot een samenwerking per 1 januari 2016 op het gebied van Ruimtelijk Beheer. De Ondernemingsraden hebben op verzoek advies uitgebracht over het voorstel aan de gemeenteraden.

Print Icoon printen