Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Dialoog Windpark Houten gestart

04 maart 2016

Deel van windmolen

Het college van b. en w. werkt aan de vervolgacties op de evaluatie van Windpark Houten. Na verkennende gesprekken is de dialoog tussen een aantal omwonenden, Eneco en de gemeente gestart. Daarin staan het herstel van vertrouwen in elkaar en een oplossing voor de geluidsoverlast centraal.

De partijen concluderen dat er een begin van herstel van vertrouwen is om samen tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. De vervolggesprekken vinden plaats in de vorm van mediation.  Naarmate het proces vordert, schuiven representatieve gesprekspartners aan de mediationtafel om hen te betrekken bij mogelijke oplossingsrichtingen. Uiteraard worden de tussentijdse resultaten met de gemeenteraad gedeeld. Tot die tijd zullen de betrokken partijen vanwege geheimhouding geen mededelingen over het mediationproces doen.   

Meer informatie over de dialoog en Windpark Houten vindt u op www.houten.nl/windpark

Print Icoon printen