Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Programma Ruimte geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling Houten

22 augustus 2017

Plattegrond gemeente Houten

Houten is een dynamische gemeente. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen. Om die in goede banen te leiden, heeft de gemeente het Programma Ruimte 2017-2019 gemaakt. In het Programma Ruimte beschrijft de gemeente haar ambities in concrete doelen. Het geeft de kaders aan waarbinnen een ontwikkeling in Houten mogelijk is. Het gaat om uitgangspunten, niet om concrete uitwerkingen van een plan op een bepaalde plek. 

Proeftuin

Houten wil een proeftuin zijn voor vernieuwende initiatieven. Het Programma Ruimte beschrijft ook hoe de gemeente om wil gaan met (particuliere) initiatieven. De rol van de gemeente is daarbij steeds anders - dan weer faciliterend en aanjagend, dan weer regisserend. Het programma gaat niet alleen over wonen, maar legt ook verbinding met andere beleidsterreinen zoals verkeer, recreatie, zorg en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Inbreng inwoners

In het Programma Ruimte is ook de inbreng verwerkt van de ‘Dag van de Ruimte' in maart jl. Zo’n 130 inwoners gingen toen met elkaar in gesprek gingen over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Onderwerpen van gesprek waren: hoe en waar willen we in de toekomst wonen, werken, ontspannen en hoe willen we ons verplaatsen? Bij concrete ontwikkelingen op een bepaalde locatie worden (toekomstige) bewoners en andere belanghebbenden uiteraard verder betrokken.

Hoe verder?

In juni jl. was er een raadsgesprek over het Programma Ruimte. De uitkomsten van dit gesprek zijn verwerkt in het Programma Ruimte. Op 5 september volgt de bespreking in het Rondetafelgesprek. Er is dan gelegenheid om in te spreken. Op 19 september neemt de gemeenteraad een besluit.

Print Icoon printen