Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Informatieavond verkeersplan buitengebied Bunnik en Houten

15 augustus 2017

Woensdag 23 augustus 2017

Kaart verkeersaanpak buitengebied Bunnik Houten

De provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten hebben in maart 2015 afgesproken samen te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het buitengebied van Bunnik en Houten.

Hiervoor is een integraal plan met maatregelen gemaakt. We willen het plan met belangstellenden bespreken tijdens een informatieavond op 23 augustus 2017.

Onderdelen van het plan zijn:

  • het stimuleren van het autoverkeer om tijdens de spitsuren gebruik te maken van de geëigende wegen (N421 en N229) in plaats van de wegen door het buitengebied;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers;
  • het verbeteren van de bereikbaarheid van Fort bij Vechten voor touringcars;
  • het verbeteren van de fietskruising met de A12 in Bunnik;
  • het verbeteren van de bereikbaarheid van Houten door een aansluiting op de A12 richting het oosten (Arnhem). Hiervoor heeft het Rijk op 14 maart jl. toestemming verleend.

In het plan wordt op verzoek van de gemeente Bunnik rekening gehouden met een eventuele omlegging van de provinciale weg N229 in verband met toekomstige woningbouw in Odijk-West.

Bewonersavond

Graag bespreken wij het plan met de maatregelen met u op:

Datum: woensdag 23 augustus 2017
Tijd: 20.00-21.30 uur; 19.30 uur inloop met koffie/thee
Locatie: Postillion Hotels, Kosterijland 8, Bunnik

Aanmelden is niet nodig.

Vooruitblik

De gemeenteraden van Bunnik en Houten en Provinciale Staten zijn van plan nog dit jaar een besluit te nemen over het integrale plan voor het buitengebied voor Bunnik en Houten. Na besluitvorming willen wij de maatregelen graag gezamenlijk met de vertegenwoordigers van de bestaande klankbordgroepen bewoners en ondernemers uitwerken.

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Utrecht . Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Ab van ’t Zand van de provincie Utrecht via 06 21 124 714 of ab.van.t.zand@provincie-utrecht.nl.

Print Icoon printen