Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkeersplan buitengebied Houten-Bunnik verbetert leefbaarheid en verkeersveiligheid

25 augustus 2017

bezoekers informatiebijeenkomst

De provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten presenteerden woensdag 23 augustus jl. een integraal verkeersplan voor het buitengebied tussen Houten en Bunnik.  In dit plan staan maatregelen die de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en de bereikbaarheid van Houten op het hoofdwegennet moeten verbeteren. Er waren ongeveer 90 geĆÆnteresseerden aanwezig op deze openbare informatieavond.

Verkeersplan

Het verkeersplan is gemaakt door een onafhankelijk adviesbureau in opdracht van de drie betrokken organisaties, die op 24 maart 2015 afspraken om de verbeteringen gezamenlijk aan te pakken. Onderdelen van het verkeersplan zijn:

Het stimuleren van het autoverkeer om tijdens de spitsuren gebruik te maken van de geƫigende wegen (N421 en N229) in plaats van de wegen door het buitengebied

Om dit te bereiken komt op de Achterdijk net ten zuiden van de Marsdijk een spitsknip. Met deze knip is er geen autoverkeer mogelijk met uitzondering van landbouwverkeer en hulpdiensten. Hoe de spitsknip eruit komt te zien, wordt nog verder uitgewerkt.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers

Op de N410 (Houtenseweg en Burgweg) is een fietsstrook aanwezig. Fietsers voelen zich door de aanwezigheid van het autoverkeer onveilig. Omdat de N410 de verbinding tussen Houten en Odijk blijft, is het plan om een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Fort bij Vechten voor touringcars

Omdat touringcars niet door het tunneltje onder de A12 bij Vechten kunnen, is het parkeerterrein van het Fort en het Waterliniemuseum niet bereikbaar via deze route. Om de bereikbaarheid te verbeteren zal de route voor touringcars van en naar het Fort via de zuidelijke parallelweg van de A12 lopen. Hiervoor zal de parallelweg geschikt worden gemaakt en zal er net voor de aansluiting van deze parallelweg op de Achterdijk een bussluis worden aangebracht om sluipverkeer tussen de N229-N411 te voorkomen. Er wordt nader onderzoek gedaan om de aansluiting van de N229 met de parallelweg te verbeteren.

Het verbeteren van de fietskruising met de A12 in Bunnik

De route Houten-Station Bunnik-Utrecht Science Park is een belangrijke fietsroute. Om fietsers een goede en snelle route te bieden is het plan om de bestaande brug over de A12 te vervangen door een nieuwe fietsbrug.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Houten op de A12 richting Arnhem

Hiervoor komt er een aansluiting vanaf de provinciale weg N421 op de A12 richting Arnhem. In het plan wordt op verzoek van de gemeente Bunnik rekening gehouden met een eventuele omlegging van de provinciale weg N229 in verband met toekomstige woningbouw in Odijk-West.

Vooruitblik

De gemeenteraden van Bunnik en Houten en Provinciale Staten zijn van plan om dit jaar een besluit te nemen over het integrale verkeersplan voor het buitengebied voor Bunnik en Houten om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Voor die tijd willen de gemeenten en provincie de maatregelen graag gezamenlijk met de vertegenwoordigers van de vier klankbordgroepen, bestaande uit bewoners en ondernemers, verder uitwerken.

Rechts op deze pagina kunt u de presentatie van de informatiebijeenkomst op 23 augustus downloaden.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Utrecht

Print Icoon printen