Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ook in 2017 aandacht voor opvang en integratie statushouders

24 januari 2017

Dankzij de enorme inzet van veel maatschappelijke organisaties en inwoners is de gemeente Houten afgelopen jaar erin geslaagd 150 statushouders te huisvesten (139 definitief en 11 tijdelijk). Daarmee is de taakstelling van 2016 ruimschoots gehaald.

Naast huisvesting betekende dit ook inzet op het gebied van maatschappelijke begeleiding, onderwijs, participatie, werk & inkomen en zorg. Coördinerend wethouder Kees van Dalen: 'Zonder de inspanningen van vele professionals en vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Ik wil iedereen die geholpen heeft om de statushouders te ondersteunen en begeleiden dan ook hartelijk bedanken.'

Ook in 2017 zet de gemeente Houten in op de opvang en integratie van statushouders. De taakstelling is weliswaar lager dan in 2016, maar nog steeds omvangrijk. In heel 2017 verwachten we een taakstelling van 82 statushouders.

Een grote groep statushouders is pas vanaf juli 2016 ingestroomd. De maatschappelijke begeleiding van deze groep loopt nog heel 2017 door. Daarnaast verwachten we in 2017 veel gezinsherenigingen, wat uitdagingen oplevert op het gebied van huisvesting, zorg, onderwijs en integratie.

Een integrale aanpak is nodig om de statushouders succesvol te laten integreren. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten het actieplan Opvang en integratie statushouders in 2017 voort te zetten en waar nodig te actualiseren.

U kunt het geactualiseerde actieplan Opvang en integratie statushouders 2017 inzien op www.houten.nl/statushouders.

Print Icoon printen