Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nog geen besluit over ambtelijke fusie

08 juni 2017

Eerste resultaat bedrijfsplan aanleiding voor tussenstap

In de afgelopen periode zijn de contouren voor één nieuwe ambtelijke organisatie voor Houten en Wijk bij Duurstede in beeld gebracht. De financiële doorrekening hiervan levert nog vragen op. Door de gemeenteraad zijn kaders  gesteld ten aanzien van zowel de eenmalige kosten  als de minimaal  te verwachten structurele opbrengsten. Het eerste resultaat voldoet nog niet aan deze kaders.

Om de ambities en de opgaven te kunnen blijven waarmaken moeten de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede zich versterken. Onderzoeken in de afgelopen twee jaar hebben laten zien dat een ambtelijke fusie hiervoor kansen kan bieden. Kansen om de kwaliteit te verhogen, de kwetsbaarheid te verminderen en de kosten te beperken.

De raad heeft in december 2016 een kaderstellend besluit genomen voor de samenvoeging van de ambtelijke organisaties. Daarbij heeft het college de opdracht gekregen om de ambtelijke samenvoeging nader uit te werken binnen die kaders. De contouren van één nieuwe ambtelijke organisatie voor Houten en Wijk bij Duurstede zijn in beeld gebracht in een concept bedrijfsplan. Bij de financiële doorrekening hiervan ontstaat een aangescherpt beeld, dat laat zien dat er door samenvoeging financiële ruimte ontstaat, maar dat er ook hoge frictiekosten zijn. Frictiekosten zijn de eenmalige kosten die gemaakt worden om de organisaties samen te voegen. Het plan past daarmee op dit moment niet binnen de gestelde kaders. Om het eindbeeld compleet te maken wordt de komende periode een aantal zaken uitgewerkt. Zo kunnen de colleges en gemeenteraden een goede afweging maken voor hun besluit over de ambtelijke fusie.

De gemeenteraad is hierover met een collegebrief geïnformeerd.

Print Icoon printen