Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Eiland van Schalkwijk krijgt waterfort op Lunet aan de Snel

24 maart 2017

Impressie van Lunet aan de Snel in de toekomst

Deze week ondertekenden wethouder Herman Geerdes en Wim Uijttewaal namens de stichting Lunet aan de Snel de erfpachtovereenkomst voor exploitatie van het fort. Dit is het begin van een ‘nieuw leven’ voor Lunet aan de Snel. De stichting gaat de komende 30 jaar het fort exploiteren, beheren en openstellen voor bezoekers.

Herontwikkeling tot waterfort

De stichting Lunet aan de Snel komt voort uit een initiatief van de familie Uijttewaal. Zij zijn geboren en getogen op een steenworp afstand van het fort. Zij willen dit mooie rijksmonument behouden en openstellen voor een breed publiek. De activiteiten op het fort komen in het teken te staan van ‘Water’. De stichting hoopt eind 2017/voorjaar van 2018 de deuren van haar waterfort ‘Lunet aan de Snel’ te openen voor bezoekers.

Behoud cultuurhistorisch erfgoed

In 2016 kocht de gemeente Houten enkele onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Schalkwijk van het Rijk, waaronder Lunet aan de Snel. Met de aankoop en de overeenkomst met Stichting Lunet aan de Snel wil de gemeente bijdragen aan het behoud van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed in Houten.

Er wordt nu volop gewerkt op het fortterrein. Inmiddels is de loods verwijderd en worden de aanpassingen in de bomvrije kazerne uit de jaren 70 van de vorige eeuw weggehaald. Bij de renovatie worden stenen hergebruikt die vrijkwamen bij het herstel van Werk aan de Korte Uitweg. Verder krijgt het terrein een nieuwe inrichting die de situatie aan het begin van de 20e eeuw zoveel mogelijk benadert, met behoud van natuurwaarden.

  • Wim Uijttewaal licht de plannen toe
  • Oude stenen van Fort Werk aan de Korte Uitweg worden hergebruikt op Lunet aan de Snel
  • toekomstbeeld Waterfort Lunet aan de Snel

Print Icoon printen