Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Samen werken aan huisvesting cliënten uit opvang en beschermd wonen

17 maart 2017

Wethouders ondertekenen samenwerkingsconvenant

Bestuurders van de U16 Utrechtse regiogemeenten ondertekenden op 15 maart een convenant waarin zij afspraken maken over de herhuisvesting van mensen die uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen komen. Door de afspraken in het convenant kunnen deze inwoners sneller zelfstandig wonen in één van de regiogemeenten en is er een soepele overdracht mogelijk naar het sociale wijkteam van de gemeente waar zij gaan wonen.

Herhuisvesting en goede overdracht

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat over de begeleiding van inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen. Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan in de regio Utrecht. Veel cliënten worden nu opgevangen en begeleid in Utrecht. De bedoeling is dat zij uiteindelijk weer teruggaan naar een zelfstandige woning in de regiogemeente.

Om dit mogelijk te maken hebben de U16 gemeenten in het convenant afspraken gemaakt over samenwerking bij de herhuisvesting. Daarbij gaat het ook om goede overdracht naar de (sociale) wijkteams in de gemeente van herkomst: van hulp bij de verhuizing tot en met een uitkering of schuldhulpverlening, al naar gelang wat nodig is.

‘Thuis in de wijk’

Het regioconvenant is een belangrijke stap in de regionale samenwerking. De U16-gemeenten ontwikkelen in overleg met alle samenwerkingspartners in 2017 een regionaal plan voor de toekomst van opvang en beschermd wonen. Belangrijke doelstelling bij de nieuwe planontwikkeling is de beweging van ‘beschermd wonen’ naar een beschermd ‘thuis in de wijk’.

Samenwerkende partijen

Bij de afspraken in het regioconvenant zijn ook de woningcorporaties, zorginstellingen en Het Vierde Huis betrokken. Het Vierde Huis is een dienstverlenende organisatie voor gemeenten en corporaties op het gebied van huisvesting. Het regioconvenant heeft een looptijd tot 1 januari 2020 en gaat over de samenwerking door de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.  

Print Icoon printen