Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017 gemeente Houten

17 maart 2017

bordje bij stembureau

Een overzicht van de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Houten, met onder andere het aantal en het percentage stemmen per stembureau, vindt u op www.houten.nl/verkiezingen.

De definitieve uitslagen worden na vaststelling door de Kiesraad gepubliceerd op www.verkiezingsuitslagen.nl.

Processen-verbaal ter inzage

De officiële processen-verbaal van de stembureaus en het proces-verbaal met de vaststelling van het aantal stemmen in de gemeente Houten, liggen vanaf 17 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Deze documenten kunt u inzien, maar mag u niet fotograferen, kopiëren of scannen, ook niet met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De documenten liggen ter inzage tot het moment dat de Tweede Kamer beslist over de toelating van de nieuwe leden op 22 maart 2017.

Wilt u de documenten inzien? Maak een afspraak via 030 – 63 92 611.

Print Icoon printen