Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Onderzoek naar sociale kracht

14 november 2017

De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. 4.500 inwoners ontvangen een uitnodiging voor de enquête.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare en veilige woonomgeving. Zij ziet erop toe dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Daarbij wordt steeds meer inzet en hulp verwacht van inwoners zelf. Bijvoorbeeld bij de zorg voor elkaar of bij het onderhoud van de openbare ruimte.

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op haar taken, hoort de gemeente graag van inwoners hun ervaringen en meningen. Om die te peilen, wordt een enquête gehouden: de Monitor Sociale Kracht.

Heeft u voldoende oog voor de medebewoners in uw buurt? Dat is één van de vragen uit het onderzoek. En ook: vindt u dat de gemeente en uw buurtgenoten goed reageren op problemen in de buurt? Of: in hoeverre draagt u zelf bij of wilt u bijdragen aan het prettiger, veiliger en leefbaarder maken van uw woonomgeving?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om te bepalen of zij haar beleid moet aanpassen.

Deelnemers aan de monitor maken kans op een cadeaubon. Zij kunnen de vragenlijst uiterlijk tot en met 11 december invullen. Deelnemers ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Zij worden geselecteerd door een steekproef uit de inwonersadministratie.

Print Icoon printen