Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Inloopavond kernrandzonevisie Oud Wulven

13 oktober 2017

In de kernrandzone Oud Wulven (het gebied gelegen tussen snelweg A12 - spoorlijn - Rondweg - Utrechtseweg) spelen tegelijkertijd een aantal initiatieven. Zo oriënteert het Wellantcollege zich op het toekomstperspectief van hun huidige huisvesting. Daarnaast onderzoekt Yarden de mogelijkheden voor de bouw van een crematorium en hebben een aantal ondernemers in het gebied ontwikkelplannen. Ook wordt er momenteel een inrichtingsplan voor de uitbreiding van de begraafplaats gemaakt. Deze ontwikkelingen vormen samen de aanleiding om een integrale visie voor het gebied op te stellen.

In de provinciale Ruimtelijke Structuurvisie zijn zogenaamde kernrandzones aangegeven. Oud Wulven ligt in zo’n kernrandzone. Het is het overgangsgebied tussen stad en land, maar wel met stedelijke functies. Een kernrandzonevisie geeft inzicht in de kwaliteiten van het gebied en de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven.

Om tot een visie op het gebied te komen, wordt een workshop georganiseerd voor initiatiefnemers, bewoners, belangenorganisaties en overige stakeholders in het gebied. De gemeente Houten vindt het erg belangrijk om ook andere belangstellenden te betrekken bij het opstellen van deze kernrandzonevisie. De resultaten van de workshop worden daarom ’s avond meteen gepresenteerd tijdens een inloopavond op woensdag 25 oktober van 19:00 uur tot 20:30 uur. Graag willen we belangstellenden uitnodigen voor de inloopavond. De inloopavond vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Print Icoon printen