Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Grootste crisisoefening rivierdijken sinds hoogwater 1995

21 september 2017

Leden van dijkleger inspecteren rivierdijk

Deining & Doorbraak. Dat is de codenaam van de grootste crisisoefening langs de grote rivieren sinds het hoogwater in 1995. Aan de operatie bij de Lekdijk doen in de week van 25 tot en met 29 september medewerkers mee van vijf waterschappen, drie veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Landmacht. Met de gezamenlijke oefening bereiden zij zich extra voor op extreem hoogwater in de rivieren.

Deining & Doorbraak start maandag met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week oefenen de deelnemers met de gevolgen van die waterstand. Op woensdag zijn de waterschappen actief met hun dijkleger. Ruim 1.500 mensen inspecteren die dag 1.147 kilometer rivierdijk. Onder hen zijn vijftig militairen van de Landmacht. Zij maken gebruik van een helikopter en een aantal pick-uptrucks en vrachtauto’s.

Schadeclaims

Eventuele schade die door de oefening is ontstaan kunt u melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel. (030) 218 04 20

Noem in uw melding waar en wanneer (datum/tijd) de schade is ontstaan. Noteer ook de gegevens van de militaire eenheid die de schade hebben veroorzaakt zoals het kenteken van een voertuig.

Wees voorbereid op hoog water

In Nederland woont meer dan de helft van de mensen in een gebied dat kan overstromen, dat is ook in onze regio het geval. Ook u kunt met een overstroming te maken krijgen. Op de website van de Veiligheidsregio Utrecht vindt u specifieke informatie over de provincie Utrecht, zoals de regionale overstromingskaart van de provincie. Hier kunt u zien of u in een gebied woont dat getroffen kan worden door een overstroming. De kaart geeft informatie over hoe u uzelf in veiligheid kunt brengen tijdens een overstroming en welke voorbereidingen u kunt treffen. Op de website overstroomik.nl kunt u zien hoe hoog het water in uw buurt kan komen.

Print Icoon printen