Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Houten krijgt meer openbare oplaadpalen

06 september 2017

Oplaadpunt elektrische auto's

Afgelopen jaren hebben zich ruim honderd Houtenaren gemeld voor een openbare laadpaal voor elektrische auto’s in hun buurt. Eind 2017 telt Houten 33 van deze laadpalen. In 2020 zijn 75 extra openbare laadpalen nodig. Dit blijkt uit onderzoek naar de groei van elektrisch rijden.

De gemeente Houten wil elektrisch rijden stimuleren. Dit past bij de ambities voor een schoon, stil, klimaat- en energieneutraal Houten in de toekomst. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders nu een ontwerpbeleidsplan Openbare Laadinfrastructuur gemaakt.

Strategische locaties

Uitgangspunt in het ontwerpbeleid is om met 75 extra openbare laadpalen een gemeentedekkend laadnetwerk te maken. Dit wil het college bereiken door de laadpalen op strategische locaties te plaatsen. Zo kunnen met zo min mogelijk plekken zoveel mogelijk mensen hun auto opladen in hun eigen buurt. De 75 voorgestelde locaties zijn geselecteerd op basis van verschillende technische en ruimtelijke eisen. Deze locaties staan op een plankaart.

Met een ontwerpverkeersbesluit reserveert de gemeente twee parkeervakken voor het opladen bij de 75 nieuwe laadpalen. Voor nieuwbouwplannen bevat het nieuwe beleid een laadpalennorm.

Plaatsing start in 2018

In de periode 2018-2020 voeren we het nieuwe beleid uit. Dan kunnen Houtenaren met een elektrische auto een openbare laadpaal in hun wijk aanvragen. De locaties zijn dan al bepaald. Het plaatsen van deze laadpalen kost de aanvrager niks. Door de lange uitvoeringsperiode kan het zijn dat op een locatie pas in 2020 een laadpaal verschijnt.

Meeweten en meedenken

De gemeente wil de inwoners van Houten goed informeren over en betrekken bij het nieuwe beleid. Daarom kan iedereen van 6 september tot 18 oktober 2017 kennis nemen van alle stukken én hierop reageren. Reageren kan via een formele zienswijze. Meer informatie staat op de website van Duurzaam Houten

Bijeenkomst elektrisch rijden

Bovendien organiseert de gemeente op 28 september a.s. een bijeenkomst over elektrisch rijden. Hier kunt u terecht met al uw vragen over elektrische auto’s, het laadpalenbeleid en de beoogde locaties van de toekomstige openbare oplaadpalen. Ook kunt u tijdens het evenement uw zienswijze indienen.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen of wilt u de plannen inzien? Kijk dan bij de projectwebsite van Duurzaam Houten.  En uiteraard bent u (op afspraak) welkom op het gemeentehuis.

Print Icoon printen