Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Idee of plan voor plattelandsvernieuwing?

28 september 2017

© Marijke van Eijkeren

In de Kromme Rijnstreek loopt het Europese subsidieprogramma LEADER. Via Leader stellen de Europese Unie, de provincie Utrecht en de gemeenten in Utrecht Oost de komende jaren een bijdrage beschikbaar voor vernieuwende projecten op het platteland.

Er zijn jaarlijks vijf momenten waarop initiatieven worden beoordeeld. In november is de eerstvolgende beoordelingsronde. Ideeën moet u vóór 1 november bij de LEADER-coördinatoren indienen.

Samenwerking stad en platteland

Een belangrijk doel van LEADER is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland. Dat kan zich richten op de thema’s voedsel, educatie of recreatie. Ook voor innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie of zorg voor elkaar kunt u ondersteuning vragen. Het is belangrijk dat de plannen draagvlak hebben in het gebied en financieel en organisatorisch haalbaar zijn. Meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u op de website van gebiedscoöperatie O-gen: www.o-gen.nl/leader.

Heeft u ideeën of plannen?

Dan kunt u zich melden bij de LEADER-coördinator. Deze schat de kansen in en ondersteunt bij de voorbereiding. Voor Houten en de Kromme Rijnstreek kunt u terecht bij Maike van der Maat via 06-23 28 52 25 of maike@consultopmaat.nl.

Print Icoon printen