Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Jeugdcultuurfonds van start in gemeente Houten

04 september 2017

Wethouder van Dalen tekent een dier met stoepkrijt

Alle kinderen die graag op muziek-, dans-, of theaterles willen, moeten dit kunnen doen. Ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Om dit mogelijk te maken, werkt de gemeente Houten vanaf 1 september 2017 samen met het Jeugdcultuurfonds.

Wat is het Jeugdcultuurfonds?

Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die geen geld hebben voor cultuurlessen en –materialen. Het Jeugdcultuurfonds bestaat al in heel Nederland en vanaf 1 september dus ook in Houten! Wethouder Kees van Dalen: “alle kinderen die op muziek, theater- of dansles willen, moeten dat gewoon kunnen doen ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Cultuur is namelijk heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom draagt de gemeente graag bij aan het Jeugdcultuurfonds”.

Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds?

Aanvragen bij het Jeugdcultuurfonds kunnen worden gedaan door onafhankelijke professionals die al betrokken zijn bij het gezin, zoals een leerkracht, cultuurcoach, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker. Een ouder/verzorger kan op een ouderkaart aangeven aan welke culturele activiteit hun kind mee wil doen en leveren die kaart in bij zo’n intermediair. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de culturele instelling waar het kind op les gaat en het kind kan dan meedoen gedurende het cursusjaar. De ouderkaart is te vinden via www.jeugdcultuurfonds.nl/aanvraag en beschikbaar bij de intermediairs. 

 Op de website www.jeugdcultuurfonds.nl kunt u meer informatie vinden over het fonds en de werkwijze. Of neem contact op met de consulent Jeugdcultuurfonds van de provincie Utrecht Jolanda Kamphuis via 06-54657969 of utrecht@jeugdcultuurfonds.nl.

Om kinderen zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen, werkt het Jeugdcultuurfonds in nauw overleg samen met het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld.

Financiële bijdragen

De gemeente Houten draagt €20.000 per jaar bij aan het Jeugdcultuurfonds. Dit omdat deelname aan kunst en cultuur belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en geeft ze meer kansen in hun latere leven. Om deze reden draagt ook de Rabobank Foundation eenmalig een bedrag van €5.000 bij.

Print Icoon printen