Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

'Maaien vlinderidylle prima voor ontwikkeling'

18 september 2017

vlinderidylle bij De Veste

Bij de dit voorjaar geopende vlinderidylle ter hoogte van De Veste is onlangs alle vegetatie gemaaid. Dat was niet helemaal de bedoeling. Volgens de overeenkomst met de aannemer zou 1/5 deel van de begroeiing blijven staan.

Maar in tegenstelling tot wat sommigen denken, is het maaien van de Fladdertuin helemaal niet zo slecht. ‘Hoe gek het ook klinkt’, zegt een deskundige van de Vlinderstichting, ‘het is zelfs uitstekend om de idylle in de eerste één of twee jaar volledig te maaien. Het is gunstig voor de ontwikkeling van de meerjarige plantengroei.’

Om de Fladdertuin zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, is een gedeelte van het maaisel op hopen gelegd (zie foto). Hierdoor kunnen zaden op de grond vallen en rupsen uit de hopen kruipen. Ook is besloten om dit jaar – ter compensatie van het teveel gemaaide gebied – de vegetatie langs het water te laten staan. Het riet wordt wel verwijderd.

Wij verwachten, net als de deskundigen van de Vlinderstichting, dat de Fladdertuin zich op de gewenste manier zal ontwikkelen.

Print Icoon printen