Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwikkeling recreatiegebied Nieuw Wulven

09 april 2018

Nog geen besluiten

Recreatiegebied Nieuw Wulven© Jeroen Scheelings

De ontwikkeling van plannen voor recreatiegebied Nieuw Wulven is een gezamenlijke opgave van Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. Het gebied is 20 jaar geleden aangelegd voor inwoners van Houten én de regio om er te kunnen recreëren.

Uit onderzoek blijkt dat Houtenaren en inwoners uit de directe omgeving een tekort ervaren aan recreatiemogelijkheden. Om te kunnen voorzien in hun behoefte is het de bedoeling om het aanbod van voorzieningen en de bereikbaarheid van Nieuw Wulven te verbeteren.

Op zoek naar nieuwe inkomsten

Daarnaast kreeg Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van Nieuw Wulven, een aantal jaren geleden te maken met het wegvallen van Rijkssubsidies. Hierdoor moesten zij op zoek naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud, zodat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit mooie gebied.

In 2016 is een uitvraag gedaan om ondernemers te vinden die bereid zijn te investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven. Uitgangspunt is dat de concentratie van de recreatie zoveel mogelijk rond het bestaande speelbos komt. Verder moeten er ook rustige plekken in het gebied blijven.

Stichting Natuurlijke Recreatie is als ondernemer geselecteerd. Op hoofdlijn en in lijn met de marktuitvraag voorziet het plan in horeca en voorzieningen/activiteiten die de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten en inspelen op de behoeften in de regio en maatschappelijke initiatieven. De stichting werkt het plan verder uit, samen met Staatbosbeheer en betrokken gemeenten. De bereikbaarheid voor auto’s en fietsers, de aard van de horeca- en recreatievoorzieningen en de wijze van onderhoud zijn nog in onderzoek. Wat betreft de bereikbaarheid voor auto’s hebben de overheden een voorkeur voor de aanleg van een afslag van de Rondweg. Dat moet de bestaande toegangswegen (Binnenweg/Rijsbruggerweg en de Marsdijk) ontlasten.

Inloopbijeenkomst

Een zorgvuldige voorbereiding, gesprekken met verschillende partijen en verkenningen om te komen tot schetsonderwerpen vergen meer tijd. Hierdoor is er nog geen definitieve datum voor een inloopbijeenkomst voor bewoners en belangstellenden geprikt. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt informatie gegeven over het voorlopige plan en de vervolgprocedure met inspraak.  Er zijn nog geen besluiten genomen of aanvragen ingediend. De uitnodiging voor de bijeenkomst volgt via een brief en/of de lokale en gemeentelijke media.

Eerdere nieuwsberichten over Nieuw Wulven:
-Bijeenkomst recreatiegebied Nieuw Wulven in najaar (7 juli 2017)
-Ondernemer geselecteerd voor recreatiegebied Nieuw Wulven (1 november 2016)
-Nieuw Wulven zoekt ondernemers met groen hart (10 november 2015)

 

Print Icoon printen