Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Proef alternatief draaiprogramma Windpark Houten voorbij

10 juli 2018

Windpark Houten© Ad Jekel

Vanaf donderdag 12 juli laat Eneco de drie molens van Windpark Houten weer draaien volgens het oude draaiprogramma. De proef van drie maanden met een alternatief draaiprogramma is dan voorbij.

De proef was bedoeld om na te gaan of de beleving van de nachtelijke geluidshinder voor direct omwonenden verminderde. Dit als aanvulling op de eerder uitgevoerde maatregelen, zoals het aanbrengen van uilenveren en de bromtoondemper. Tijdens de proef draaiden de drie molens overdag vaker en ’s nachts volgens een speciaal ontwikkeld programma om maximale geluidsvermindering te bereiken. De proef duurde drie maanden, van 12 april tot en met 11 juli 2018. Deze periode was nodig om een goed beeld te krijgen van de effecten van een alternatief draaiprogramma.

Hoe verder?

De drie windmolens draaien nu weer volgens het ‘oude’ draaiprogramma met de maatwerkvoorschriften. De Universiteit Utrecht doet tot en met 3 september een laatste belevingsonderzoek onder ruim 800 huishoudens in de buurt van het windpark. Daarnaast levert Eneco binnenkort een akoestisch onderzoek aan. Uit deze onderzoeken moet blijken welk effect de getroffen maatregelen (uilenveren, bromtoondemper en draaiproef) op het geluidsniveau en de beleving van het geluidsniveau hebben gehad.

In het najaar 2018 zijn de rapportages compleet. Daaruit moet blijken in welke mate het alternatieve draaiprogramma effect heeft gehad op de (ervaren) nachtelijke geluidshinder. Dit kan aanleiding zijn om het draaiprogramma van Windpark Houten permanent te wijzigen.

Meer informatie over het windpark vindt u op de projectwebsite

Print Icoon printen