Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Zwemwater Rietplas veilig

27 juli 2018

Waarschuwingsbord Blauwalg

Deze week is gebleken dat het zwemwater van de Rietplas veilig is met betrekking tot blauwalg. Het zwemwater wordt regelmatig – vooral bij dit warme weer – zowel visueel als door bemonstering gecontroleerd. Op basis van de analyseresultaten is er géén blauwalg aangetroffen boven de normen die hiervoor gelden. Echter volgens eigen waarnemingen en op basis van informatie van omwonenden lijkt mogelijk blauwalg aanwezig te zijn in hoeken waar het water stil staat in en rond de Rietplas. Dit heeft er tot op heden nog niet voor gezorgd dat het zwemwater onveilig is.

Met dit hete weer is de kans op verontreinigingen en met name blauwalg groot. Als u wilt gaan zwemmen, neem dan het zekere voor het onzekere en ga zwemmen in één van de officiële zwemwaterlocaties zoals de Rietplas in Houten of de Honswijkerplas in Tull en ’t Waal. Controleer vooraf de actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit via www.zwemwater.nl.

In overige recreatiedelen in Houten zoals de Kooikersplas, Imkersplas en het water in bijvoorbeeld de wijk de Polders worden niet gecontroleerd. Hier is niet bekend wat de kwaliteit van het water is. Om de inwoners van Houten attent te maken op de mogelijkheid dat blauwalg toch in bepaalde wateren aanwezig (kunnen) zijn, zal de gemeente waarschuwingsborden plaatsen bij zwemlocaties met (mogelijke) aanwezigheid van blauwalg.

Print Icoon printen