Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Beoogd wethouders voeren themagesprekken

11 juni 2018

CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie in Houten hebben afgelopen week het coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Deskundige betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties uit de gemeente hebben op verschillende manieren en momenten hiervoor een belangrijke bijdrage geleverd.

Als volgende stap op weg naar een Samenlevingsagenda willen de beoogd wethouders opnieuw bijeenkomsten met lokale deskundigen organiseren. Doel van die ontmoetingen is informatie te verzamelen die het college kan meenemen bij het opstellen van het collegeprogramma. Daarin geeft het college concreter aan hoe zij de uitvoering van het coalitieakkoord in de komende vier jaar voor zich ziet.

Elk van de wethouders zal in de komende weken drie themagesprekken organiseren. Dat kan op 23 juni zijn, maar mogelijk ook eerder. Hiervoor nodigen zij Houtenaren uit die op de bewuste thema's deskundig zijn. Als basis voor de gesprekken dient de inbreng die Houtenaren de afgelopen weken hebben gegeven en die als bijlage bij het coalitieakkoord zijn gevoegd.

Uiterlijk op 9 juli volgt een terugkoppeling over hoe de resultaten van de themagesprekken worden meegenomen in het collegeprogramma.

Print Icoon printen