Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verlenging termijn indienen zienswijzen proef Windpark Houten

22 maart 2018

t/m 1 april 2018

Windturbine Houten© Ad Jekel

Het college van b. en w. heeft op 13 maart jl. een concept-gedoogbesluit genomen om een  proef met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten mogelijk te maken. Dit besluit is bekendgemaakt via de gemeentelijke website,  de gemeentepagina van Houtens Nieuws en een brief aan direct omwonenden. 

Op basis van signalen van enkele omwonenden heeft het college besloten om de termijn voor het indienen van zienswijzen te verlengen tot en met 1 april a.s. De eerdere termijn tot en met 25 maart komt hiermee te vervallen. Belanghebbenden kunnen zowel mondeling als schriftelijk hun zienswijzen indienen. Met vragen over deze zienswijzeprocedure kunt u terecht bij mevrouw F. Boussadkate, tel. (030) 63 92 611.

Meer informatie over Windpark Houten vindt u op de projectwebsite.

Print Icoon printen