Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Onderzoek naar sociale kracht

05 november 2018

Monitor 2018

2 personen reiken elkaar de helpende hand

De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. Ruim 2.000 inwoners ontvangen een uitnodiging voor de enquête.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare en veilige samenleving. Zij ziet erop toe dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Daarbij wordt steeds meer inzet en hulp verwacht van de inwoners zelf. Bijvoorbeeld bij de zorg voor elkaar of bij het onderhoud van de openbare ruimte.

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op haar taken, hoort de gemeente graag van inwoners hun ervaringen en meningen. Om die te peilen, wordt een enquête gehouden: de Monitor Sociale Kracht.

Heeft u voldoende oog voor de medebewoners in uw buurt? Dat is één van de vragen uit het onderzoek. En ook: vindt u dat de gemeente en uw buurtgenoten goed reageren op problemen in de buurt? Of: in hoeverre draagt u zelf bij of wilt u bijdragen aan het prettiger, veiliger en leefbaarder maken van uw woonomgeving?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om te bepalen of zij haar beleid moet aanpassen. Deelnemers aan de monitor maken kans op een cadeaubon. Zij kunnen de vragenlijst uiterlijk tot en met 26 november invullen.

Deelnemers ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Zij worden geselecteerd op basis van een steekproef uit de bevolkingsadministratie.

Print Icoon printen