Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Start formele inspraak Windpark Goyerbrug tijdens raadpleging 8 mei 2019

23 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Daarmee wordt de eerste formele stap gezet richting een besluit over het windpark. Het raadsvoorstel en de bijlagen kunt u raadplegen via: https://ris2.ibabs.eu/houten.

Twee rondetafelgesprekken

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, willen raadsleden met belanghebbenden en de verantwoordelijk wethouder in gesprek. Dat doen zij tijdens een rondetafelgesprek (RTG). De gemeente verwacht dat er veel animo zal zijn om inbreng over Windpark Goyerbrug mee te geven aan de raad. Daarom worden twee RTG’en gehouden:

  1. woensdag 8 mei voor inspraak van belanghebbenden
  2. dinsdag 14 mei voor gesprek met betrokken wethouder.

Raadpleging op 8 mei

De RTG van 8 mei krijgt een andere vorm van inspraak dan gebruikelijk: een raadpleging. Op die manier kunnen meer mensen de gelegenheid krijgen om het woord te nemen en is er meer spreektijd dan de standaard 2 à 3 minuten. Dit wordt vaak als te kort ervaren.

De bijeenkomst op woensdag 8 mei is in de raadzaal van het gemeentehuis. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Wij stellen het op prijs als u zich tevoren aanmeldt. Aanmelden kan via griffie@houten.nl.

Vervolg

Na de RTG’en volgen de debat- en besluitvormende raad. Als de raad daarin besluit de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, kan het college de ontwerp-omgevingsvergunning vaststellen. De ontwerp-omgevingsvergunning gaat vervolgens zes weken ter inzage. Er kunnen dan zienswijzen ingediend worden. In de zomermaanden worden deze zienswijzen beoordeeld. Hierna wordt de raad gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug verleend worden.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over de besluitvorming in de gemeenteraad en/of de RTG’en? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@houten.nl of 030-6392785. Met andere vragen omtrent Windpark Goyerbrug kunt u contact opnemen met Natasja Spruijt of Bregje Tettelaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 030-6392611.

Zie ook themapagina www.houten.nl/windparkGoyerbrug.

Print Icoon printen