Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

‘Het verleggen van het fietspad’ is dé Gouden tip

12 december 2019

De uitreiking van de prijs

Al jaren vinden inwoners van de gemeente Houten het kruispunt De Molen/Kruitmolen in het centrum een gevaarlijk punt. De gemeente Houten deed via social media een oproep aan haar inwoners om te komen met dé gouden tip om dit kruispunt veiliger te maken. In totaal hebben 151 mensen met de gemeente meegedacht voor het verbeteren en veiliger maken van kruispunt Kruitmolen. Veel fietsers en automobilisten deden mee.

Wethouder Kees van Dalen (Verkeer & Vervoer) reikte vandaag de prijzen uit aan de winnende tipgevers. Hans van Driel wint de wedstrijd en ontvangt € 250,- om te besteden aan fietsaccessoires. Judith Henstra en Marjan Letter ontvangen beiden een cheque van €125,- voor hun ideeën voor kleinere ingrepen. De winnende tips vormen de basis die de gemeente met experts en vakspecialisten gaat uitwerken. De gemeente onderzoekt of en hoe zij de ideeën  kan uitvoeren. De gemeente organiseert hiervoor o.a. een ontwerpatelier.

De gemeente is blij met alle tips voor kortere en langere termijn oplossingen. De gouden tip uitvoeren kost veel tijd en geld. Daarom onderzoekt de gemeente ook of korte termijnacties mogelijk zijn om eerder de veiligheid te verbeteren.

Winnende Gouden tip

Hans van Driel stelt voor het fietspad achter het busstation langs te leggen. Dit vermindert het aantal conflicten tussen afslaand autoverkeer en fietsers. Het heeft geen nadelige effecten zoals verkeer via andere straten. Fietsers fietsen dan vanaf de Koppeling over het nieuwe westelijke fietspad naar het centrum. Deze oplossing herstelt de logische structuur van de Molen.

Dit idee integreert de gemeente in de plannen voor de Ruimtelijke koers. Die gaan ook over de transformatie van het gebied rond De Molen.

Meer mensen noemden het fietspad achter het busstation leggen als oplossing. Hans van Driel dankt zijn prijs aan de kwaliteit en uitwerking van zijn inzending. Hij had ook oog voor andere aspecten waaraan gedacht moet worden. Veel mensen dachten ook aan tunnels en stoplichten als oplossing.

Gedeelde tweede plaats

Marjon Letter en Judith Henstra gaven tips die eerder kunnen worden uitgevoerd. Marjon noemde ‘het plein van de hoffelijkheid’ en het Judith het ‘rechter maken van het fietspad’. Op het plein van de hoffelijkheid nemen fietsers en automobilisten geen voorrang maar letten ze op elkaar. Dit principe wordt duidelijk gemaakt met kleuren op straat. Het fietspad rechter maken zorgt ervoor dat automobilisten de fietsers beter zien. Ook ontstaat zo ruimte tussen het fietspad en zebrapad om even te wachten.

  • Prijsuitreiking Marjon Letter
  • Overzicht Deel ideeën

Print Icoon printen