Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Samen aan de slag met de Ruimtelijke Koers Houten

14 februari 2019

Kaart gemeente Houten

De gemeenteraad heeft 12 februari jl. unaniem ingestemd met het ‘Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten’. Met dit besluit kan de gemeente aan de slag met het maken van de Ruimtelijke Koers. Dat gebeurt samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere betrokkenen. De koers moet een antwoord geven op de enorme woningvraag en maatschappelijk opgaven in Houten en de regio.

Veel woningen nodig

Houten en onze regio zijn erg in trek. Veel mensen willen hier (blijven) wonen. Er zijn dus veel nieuwe woningen nodig. Voor ouderen en gezinnen, maar ook voor starters. Tot 2040 is er in de regio behoefte aan circa 104.000 woningen. De gemeente Houten gaat komend jaar onderzoeken of het mogelijk is om met 4.300 tot 5.300 woningen een steentje bij te dragen. Daarvoor moeten nog veel vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld, welke type woningen moeten we bouwen? Wat zijn de gevolgen van meer inwoners en huizen voor voorzieningen, zorg, sport, werk en landschap? En hoe kunnen we de komst van nieuwe woningen aangrijpen om flinke stappen te maken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering? 

Begin 2018 is dat onderzoek al gestart met een Stedenbouwkundige Verkenning. Daarbij is in beeld gebracht wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn. De verkenning laat ook de mogelijkheden zien voor uitbreiding van woningbouw. In het ‘Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten’ staat beschreven hoe het proces op weg naar een nieuwe ruimtelijke toekomst van Houten eruitziet.

Hoe verder?

Nu de gemeenteraad groen licht heeft gegeven, bereidt de gemeente zich voor op een ingewikkeld en intensief proces. De gemeente doet dat samen met experts zoals stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, adviseurs op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, grondbeleid enzovoorts .. Ook de bijdragen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar. Op verschillende manieren en momenten krijgt u gelegenheid om mee te denken en mee te doen bij het maken van de koers. Rond mei 2019 starten de participatieactiviteiten. De inzet is om begin 2020 een ruimtelijke koers klaar te hebben. Hierin staat dan waar we wel of geen woningbouw voor ogen hebben en onder welke voorwaarden.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de Ruimtelijke Koers? Kijk dan op de projectwebsite www.houten.nl/ruimtelijkekoers. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Remko Stinissen, Wieger Sloot of Dominique Smeets via (030) 63 92 611 of gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen