Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oude Dorp: geeft u ook uw mening voor 1 september?

19 juli 2019

Het Plein in het Oude Dorp

De gemeente vraagt alle inwoners en ondernemers van Houten voor 1 september vragen te beantwoorden over de toekomst van het Oude Dorp. Wat vindt u belangrijk? Wat zijn uw wensen en ideeën? U kunt dit doen aan de hand van een wandelroute langs negen plekken. Ga naar www.frisseblikopoudedorp.nl voor de vragen en de route.

U kunt de vragen tijdens de wandeling op uw mobiele telefoon beantwoorden. Thuis op de bank kan ook. Gaat u liever met pen en papier op pad? Dat kan! Het vragenformulier is verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Wat is de aanleiding?

Het gemeentebestuur vindt het tijd voor een nieuwe kijk op het Oude Dorp. De Visie Oude Dorp 2030 stamt al weer uit 2009. In grote lijnen klopt deze nog steeds. Er is in de tussentijd veel gerealiseerd zoals extra parkeerplaatsen en de herontwikkeling van De Stenen Poort. Maar in tien jaar tijd verandert er veel. Door opnieuw samen naar het Oude Dorp te kijken, wil de gemeente met een frisse blik en in samenhang kijken naar de mogelijkheden voor:

  • een aangepaste verkeer- en parkeersituatie
  • een autoluw of autovrij Plein
  • initiatieven uit de samenleving
  • duurzame (zorg)woningen
  • horeca en detailhandel
  • herontwikkeling van de locaties ‘Van Harte school’ en ‘De Grund’
  • het versterken van het historische karakter
  • vergroening en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte
  • ontmoetings- en (groene) speelplekken

Hoe verder na 1 september?

In het najaar van 2019 vervolgt de gemeente met thematische werkateliers om de opbrengst van de eerdere startbijeenkomst en van de wandelroute uit te werken in scenario’s. Ook daaraan kunnen inwoners en ondernemers bijdragen. Meer informatie hierover volgt later.

Na de werkateliers gaat de gemeente de scenario’s met belanghebbenden en geïnteresseerden delen en bespreken. Het college van burgemeester en wethouders weegt vervolgens alle inbreng en keuzes af en beschrijft deze in een concept-visie met een uitvoeringsprogramma. Hierop is inspraak mogelijk. Daarna is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen en financiële middelen beschikbaar te stellen. Het voornemen is dat dit in het voorjaar van 2020 plaatsvindt. De planning en uitvoering is afhankelijk van de besluitvorming.  

Meer informatie?

U kunt het proces volgen via www.houten.nl/oudedorp. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Margaret Raijmakers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via (030) 63 92 611, email oudedorp@houten.nl.

Print Icoon printen