Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Houten telt meer dan 50.000 inwoners

03 juni 2019

Groenstrook, watergang met bomen

De gemeente Houten is de grens van 50.000 inwoners gepasseerd. Op 1 juni van dit jaar stond de teller op 50.016.

'Een mijlpaal', vindt burgemeester Wouter de Jong, 'waar we binnenkort op verschillende manieren bij stil zullen staan. In de finale van de fietsweek, op 23 juni, zetten we de 50.000e inwoner op bijzondere wijze in het zonnetje. Na de zomer doen we als gemeente iets moois voor al onze inwoners, in alle vier de kernen.'

Ruimtelijke Koers

De burgemeester legt een link met de Ruimtelijke Koers. 'Die 50.000 inwoners wonen hier over het algemeen erg naar hun zin. Ze zouden hier willen blijven wonen, en er zijn anderen die naar Houten willen verhuizen. Eigenlijk kun je wel zeggen: "wie wil er nu niet in Houten wonen?" De kwaliteit van de leefomgeving is hier erg hoog en wordt zeer gewaardeerd. Houten is geweldig knap ontworpen en gebouwd en ook voor de toekomst willen we dat graag zo goed houden.'

Ambitie

'Onze ambitie is om tot 2040 zo’n vier- tot vijfduizend woningen te bouwen om in de woonbehoefte te voorzien. Wat voor soort woningen? Op welke plek? En hoe moet de leefomgeving er dan uitzien? Wat willen we met voorzieningen, groen, water en fietspaden? En wat komt er allemaal nog meer bij kijken als we zo’n aantal woningen toevoegen? Dat zijn de thema’s van onze Ruimtelijke Koers. De komende periode gaan we daarover in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en anderen', aldus de burgemeester. 'Ik zeg tegen iedereen: doe mee, het gaat ook over jouw toekomst!'

Print Icoon printen