Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Inwoners positief over Wmo

20 juni 2019

Illustratie van het invullen van een vragenlijst

De gemeente Houten heeft in april een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Het onderzoek gaat over het jaar 2018. In totaal 1.580 inwoners ontvingen een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. 674 clënten hebben de vragenlijst ingevuld. Een respons van 43%.

Resultaten onderzoek

Inwoners zijn positief over het contact met de medewerkers en de kwaliteit van de ondersteuning. In vergelijking met 2016 en 2017 is de tevredenheid ieder jaar iets toegenomen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Ruim 8 op de 10 inwoners zijn tevreden met het contact en de deskundigheid van de medewerkers.
  • De tevredenheid over de kwaliteit van hulpmidddelen, zoals rolstoel en scootmobiel, is toegenomen.
  • Bijna 7 op de 10 inwoners voelt zich snel geholpen. Snelheid blijft een aandachtspunt.
  • Inwoners met een Wmo-vervoerspas voelen zich zelfredzamer.
  • Een meerderheid is blij met de regiotaxi en maakt hier minstens eens per maand gebruik van..   

Hartelijk dank!

Wij willen iedereen die meegewerkt heeft aan dit onderzoek hartelijk bedanken. Dankzij deze inbreng krijgen wij een goed beeld van wat er leeft en speelt. De  resultaten zijn voor de gemeente waardevol. Zo kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Meer weten?

Bekijk het rapport van dit cliëntervaringsonderzoek. Overige onderzoeken en cijfers vind je op: www.houten.nl/onderzoekencijfers

Print Icoon printen